• 20156221112178
  • 20156221122266
  • 2015711553120
  • 8d9d4c2f2
  • 7e4b5ce2

VỀ CHÚNG TÔI

Hà Bắc Tianan Textile Co, Ltd là một sản xuất, thiết kế, phát triển và bán hàng là một trong những doanh nghiệp hiện đại. Nó nằm trong khu công nghiệp mới, Rongcheng County, thành phố Baoding, tỉnh Hà Bắc, vốn bắc phù hợp với Bắc Kinh và đông phù hợp với các trung tâm kinh tế Thiên Tân. 

LEARN MORE

Các sản phẩm